aaa

aaa

Oferta

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- Księgi handlowe,
- Ryczałt ewidencjonowany,
- Karta podatkowa
- ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
- obsługa ZUS – właściciele firm, pracownicy –zgłoszenia, bieżące raporty i deklaracje,
- obsługa kadrowo-płacowa,
- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, oraz przekazywanie ich do urzędów,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,

Oferujemy także usługi dodatkowe, dostosowane do indywidulanych potrzeb każdego Klienta:
- pogotowie księgowe,
- wyprowadzenie zaległości i uporządkowanie dokumentacji,
- sporządzanie analiz finansowych,
- sprawozdania do NBP, GUS, PFRON,
- przygotowanie regulaminu wynagrodzeń,
- opracowanie zakładowego planu kont,
 - opracowanie polityki rachunkowości,
- szkolenia BHP.

Cena za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i uzależniona jest od:
- rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- ilości dokumentów do księgowania

W celu wstępnej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy